Mangement Committee

Management Committee

Sr.No Name Contact Number
1 Mrs. Hema Sharma, Bhrigu Shastri(President) 252122
2 Sh. Baldev Sahai Ohri,Advocate Sr. Vice-President 222569,233669
3 Sh. Chatar Bhushan Joshi Vice-President 9478848167,8360014541
4 Sh. Shri Gopal Sharma Secretary 220588
5 Sh.Parmod Sharma Cashier 9417371372
Sr.No Name Contact Number
6 Mrs. Sneh Amrit Anand, Bhrigu Shastri 252122,253122
7 Sh. Gopal Krishan Sood,Advocate New Delhi
8 Sh. Madan Mohan Sood, Ludhiana 9815696555
9 Sh. Swraj Krishan Mohindru Prop. Fair Marks, Pvt. Ltd., Jalandhar 0181-2458428
10 Mahant Raminder Dass, Dera Baba Charan Shah 98761-17274,227274
11 Sh. Sunil Kumar Sharma, New Delhi 98100-29060
12 Sh. Ashwani Kumar Sharma, Phagwara 98156-65890
13 Sh. Krishan Gopal, M.E. Chemical, Panchkula 85917-97999
14 Dr. Pankaj Mala, Panchkula 98152-92522
15 Dr. Subhash Sharma, panchkula 94177-00008
16 Sh. Ashok Sharda, Calcutta 033-274749554
17 Grp.Capt. Deepak Kumar Sharma, Air HQ New Delhi 093707-48162
18 Sh. Rajeev Kapoor, Delhi 099994-32549
19 Sh. Ratish Mohan Sharma, Bhrigu Shastri 252114
20 Sh. Atinder Mohan Sharma, Bhirgu Shastri 252114
21 Sh.Surinder Vij, Hoshiarpur 94170-59160
22 Sh. Shiv Kumar Sharma, M/s. Abnashi Ram Shiv Kumar 98144-56448
23 Sh. Tilak Raj Sharma, TR Ashoka Leyland 94170-26184
24 Sh. O.P Verma, 1140, Phase I, Urban Estate jalandhar
25 Sh. Vinod Kumar Kapoor M/S. Bakshi Motors 98157-21422,223322
26 Sh. Tilak Raj, New Delhi-19
27 Sh.Janak Raj Aggarwal, M/s.Farangi Mal Devi Saran 98881-91697,222364
28 Sh. Vineet Grover, USA
29 Dr. Neel Kanwar 98728-25984,222292
30 Sh. Vinay Kumar Malhotra, CA. 98151-19028,220546
31 Sh. Vinod Kumar Sharma, Canada
32 Sh. Amit Gupta 98767-17000,238009
33 Sh. Rajesh Gupta 98150-20500,241500
34 Sh. Vikas Aggarwal, Hoshiarpur 98150-01388,505088
35 Sh. Rajiv Lochan, M/s. Kabir Textile Mills 98721-59286,220588
36 Sh. Sandeep Joshi, M/s. Durga Iron & Steel Industries 98151-37501,241888
37 Sh. Shiv Kumar, C.A. 98143-99420,230005
38 Sh. Harjeet Singh 224169,98142-28169
39 Sh. Vipan Kumar Bhillo Di Hatti 98761-20734,220734
40 Sh. Pardeep Gupta 98788-00012,223988
41 Sh. Dalip Ral Nayyar, Chandigarh 96546-41427
42 Sh. Yash Pal jain, Kolkata
43 Sh. NeeraJ Gupta, Hoshiarpur 98140-72903
44 Sh. Tarlok Chand 99158-30782,234260
45 Sh. Mohan Dass C/o Dera Baba Charari Shah 8699556861
46 Dr.Rohit Chaudhary 98152-00838
47 Sh. Ashwani SainI 98145-75155
48 Ms. Bhrigu Nandini Sharma 99150-66851
49 Sh. Sanjeev Sood 94172-20981
50 Sh. Ajay Sood 98729-83508
51 Dr.Nand Kishor 97790-31210,249968
52 Sh. S.K. Bhardwaj, Dept. of Commerce Staff Representative 9464784777
53 Sh. S.P.S. Kang, Dept. of Punjabi Staff Representative 82838-15721
54 Sh. Parshant Sethi, Dept. of English Staff Representative 98721-04467
55 Mrs. Manjeet Kaur,Dept Of Commerce Staff Representative 94640-14359